Video prenos

Video prenos

Viackamerový prenos.
Vysielanie TV, YouTube, Facebook.
Záznam ihneď po ukončení podujatia.
Kompletné technické zabezpečenie.
K dispozícii denne od 8:00 do 22:00. +421 917 813 538