Podcast

Podcast / Videocast

6 účastníkov súčastne.
Diskusia, relácia, audio kniha.
Tvorba videa z diskusie.
Postprodukcia zvuku a videa.
Distribúcia - Spotify, Apple Music.
K dispozícii denne od 8:00 do 22:00. +421 917 813 538