GDPR – Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Sound experience, s. r. o. , so sídlom F. Štefunku 4651/8, Martin 036 01,

IČO: 54 078 091, zapísanej vo verejnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 78115/L

(Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov a IČO spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, IČO, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom prípravy objednávky, prípadnej zmluvy a následnej fakturácie. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu maximálne 60 dní od prijatia objednávky.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti: www.sound-experience.sk/kontakt/ Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva [Jotform Inc.]

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
K dispozícii denne od 8:00 do 22:00. +421 917 813 538